KTEMB ile UKÜ arasında eğitimde sektör-okul işbirliğine gidilmesi konusunda toplantı yapıldı!


KTEMB ile UKÜ arasında eğitimde sektör-okul işbirliğine gidilmesi konusunda toplantı yapıldı. UKÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya KTEMB Başkanı Bora Karaçam, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Toycan, UKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuşaf ve Proje Koordinatörü Birlik İdare Amiri Osman Asilzade katıldı.

Eğitimde sektör-okul işbirliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, AB finansmanıyla KTEMB tarafından yürütülen Elektriksel Alan isimli eğitime dayalı istihdam projesi kapsamındaki eğitimlere ilgili bölümlerde öğrenim gören UKÜ öğrencilerinin dâhil edilmesi ve stajlar konusu görüşüldü.

Elektriksel Alan Projesi kapsamında bulunan ve elektrik sektöründe “akıllı binalar” olarak tabir edilen bilgisayar tabanlı yeni otomasyon teknikleri üzerine yapılacak eğitimlere ilgilenen öğrencilerin katılımının sağlanması ve elektrik bölümü öğrencilerinin Birlik üye firmalarında staj yapmalarına imkân sağlanması amacıyla ortak çalışmalar yapılması yönünde görüş birliği sağlandı.